SETA Seminer Programı

SETA 2013 Bahar Dönemi Cumartesi Seminerleri

·  Seminerler 9 Mart 2013 haftası başlayacaktır

·  SETA Hafta İçi Seminerleri, altı hafta sürecektir. SETA Cumartesi Seminerleri ise toplam sekiz hafta sürecektir. (Kurban Bayramı haftası seminerler yapılmayacaktır.)

·  Her aday, SETA Cumartesi Seminerlerine başvuru hakkına sahiptir. SETA Hafta İçi Seminerlerinden ise toplam en fazla üç (3) seminere başvurabilir.

·  Seminerlerde katılacaklardan sürekli katılım ve yoğun okuma beklenmektedir.

·  Seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

·  Seminerler akademik çalışmalara giriş düzeyindedir. Seminerlere yalnızca lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.

·  Seminerler, SETA'nın Ankara'daki binasında yapılacaktır.

·  Seminerlere katılmak isteyenler, başvurularını web sayfamız üzerinden online bir form doldurarak yapmalıdırlar. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

·  Son başvuru tarihi 6 Mart 2013’tür. Başvuru sonuçları en geç 8 Mart 2013’te duyurulacaktır.

·  Seminerler ücretsizdir. Seminere kabul edilenlerden 15 TL kimlik ücreti alınacaktır.

·  Daha fazla bilgi için setaik@setav.org adresiyle iletişime geçiniz.

 

SETA 2013 Bahar Dönemi Cumartesi Seminerleri

(Seminerler bir bütün olarak alınacaktır ve bütün seminerlere tek bir başvuru yapılacaktır.)

 

 

İlk Dört Hafta

İkinci Dört Hafta

Seminer Başlığı

Öğretim Kadrosu

Seminer Başlığı

Öğretim Kadrosu

10:00-11:00

İslam Düşüncesine Giriş

Hadi Adanalı

Çağdaş İslam Düşüncesi

İlhami Güler

11:15-12:15

Avrupa’nın Soykütüğü

Cemalettin Haşimi

Çağdaş Batı Düşüncesi

Tuncay Önder

12:30-13:30

Osmanlı Modernleşmesi

Ahmet Yıldız

Türkiye Modernleşmesi

Mücahit Küçükyılmaz

 

SETA 2013 Bahar Dönemi Hafta İçi Seminerleri

(Her bir seminere ayrı başvuru yapılacaktır. Toplam en fazla iki seminere başvuru hakkı vardır.)

 

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

17:00- 18:30

“Arap Baharı” ve Ortadoğu’da Değişim 

Mesut Özcan

Çevreden Merkeze Türkiye

Ahmet Demirhan

Türkiye Ekonomi Politikası

Erdal Karagöl

Türk Düşünce Tarihi

Kurtuluş Kayalı

18:30- 20:00

Edebiyat ve Toplum

Sezgin Çevik

Din ve Toplum Okumaları

Necdet Subaşı

İsrail Siyasi Hayatı

Ufuk Ulutaş

İslamofobi

Levent Baştürk

 

DERSLER

Hafta sonu:

 1. İslam Düşüncesine Giriş (Hadi Adanalı)
 2. Avrupa’nın Soykütüğü (C. Haşimi)
 3. Osmanlı Modernleşmesi (Ahmet Yıldız)
 4. Çağdaş İslam Düşüncesi (İlhami Güler)
 5. Çağdaş Batı Düşüncesi (Tuncay Önder)
 6. Türkiye Modernleşmesi (Mücahit Küçükyılmaz)

Hafta içi:

Türkiye Ekonomi Politikası (Erdal T. Karagöl)

 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
 • Dış Ticaret Politikası ve Cari Açık
 • Sosyal Politika ve Ekonomi
 • Türkiye’de Enerji Politikaları
 • 2001 Krizi ve Sonrası
 • Ekonomi ve Dış Politika

Çevreden Merkeze Türkiye (Ahmet Demirhan)

 • Merkez-Çevre İlişkileri: Merkez
 • Merkez-Çevre ilişkileri: Çevre
 • "Merkez"in Çevresi: Pozitivizm ve Toplum
 • "Çevre"nin merkezi: Din ve Toplum
 • Türk İslami İstisnacılığı: Devlet ve Toplum
 • Türk İslami İstisnacılığı: Siyasal İlahiyat ve Mardin

Edebiyat ve Toplum (Sezgin Çevik)

 • Edebiyat-Toplum İlişkisinin Türkiye Boyutu
 • Kemal Tahir, Tarih ve Sosyoloji
 • Kemal Tahir ve Cumhuriyet
 • Kemal Tahir ve İttihatçılık
 • Türkiye’de Halk-Devlet Arasındaki İlişkinin Niteliği
 • Kemal Tahir ve Bugünün Entelektüel, Akademik Ortamı

Edebiyat ve Toplum (Sezgin Çevik)

 • Edebiyat-Toplum İlişkisinin Türkiye Boyutu
 • Kemal Tahir, Tarih ve Sosyoloji
 • Kemal Tahir ve Cumhuriyet
 • Kemal Tahir ve İttihatçılık
 • Türkiye’de Halk-Devlet Arasındaki İlişkinin Niteliği
 • Kemal Tahir ve Bugünün Entelektüel, Akademik Ortamı

İsrail Siyasi Hayatı (Ufuk Ulutaş)

 • “Yahudi Devleti”nin Kuruluş Felsefesi
 • İsrail Toplumu
 • Siyasi Partiler –I
 • Siyasi Partiler- II
 • Kronik İç Meseleler ve Tartışmalar
 • Dış Politika-İç Siyaset İlişkisi

Din ve Toplum Okumaları (Necdet Subaşı)

 • Din ve Toplum İlişkileri (Din Sosyolojisine Giriş)
 • Dinin Geleneksel ve Modern Bağlamları
 • Gündelik Hayatta Din
 • Din ve İdeoloji: İslami Hareketler, Din ve Siyaset
 • Yeni Dini Hareketler
 • Sekülerizm, Din ve Dindarlık

“Arap Baharı” ve Ortadoğu’da Değişim (Mesut Özcan)

 • Arap Baharının Siyasal ve Ekonomik Nedenleri
 • Tunus
 • Mısır
 • Libya
 • Yemen
 • Suriye

Türk Düşünce Tarihi (Kurtuluş Kayalı)

 • Osmanlı Birikimi / Tanzimat ve Meşrutiyet Mirası
 • Cumhuriyetin İlk Çeyrek Yüzyılı
  Kemalizm-Devletçilik-Liberal Muhalefet
 • 1940'lı ve 1950'li Yıllar Entellektüelleri
  Yahya Kemal/Ahmet Hamdi Tanpınar/Fuad Köprülü/Hilmi Ziya Ülken/Niyazi Berkes
 • Ağırlıklı Olarak Sol Çerçevede 1960'lı Yıllar
  Bir Sosyolog/Bir Romancı/Bir Siyaset Bilimci Gözüyle
 • 1960'lı ve 1970'li Yıllarda Milliyetçi Muhafazakar ve İslamcı Entellektüeller
  Nurettin Topçu/Osman Turan/Sezai Karakoç/Erol Güngör
 • 1980'li Yıllardan İtibaren Farklılaşma ve Değişim
  Cemil Meriç ve Şerif Mardin'den 2000'li Yılların Tipik Entellektüellerine